belçika durum kırıcı

  • Belçika'nın Siyasi Görünümü / T.C. Dışişleri Bakanlığı

    https://

    WebBelçika Krallığı, 1831 Anayasasıyla üniter devlet yapısıyla kurulmuş olmasına karşın, 1970, 1980, 1988/89, 1993, 2001 ve son olarak 2011 yıllarında gerçekleştirilen anayasal …

    Details