operasyon dikeyleri nedir

 • Diyet tamamen bireylerin yaşlarına, boyuna, fiziki aktivite durumlarına, kilosuna göre belirleir ve kalori miktarları buna göre hazırlanır.

  Details
 • Bireylere göre özel olarak hazırlanan diyet programları, bireylerin psikolojik, fiziksel ve hastalık durumlarına göre hazırlanır.

  Details
 • Ameliyat sonrasında hastalar beslenme ihtiyacı duyar. Bu nedenle tedaviye bağlı ya da hastalığa bağlı emilim, sindirim ya da besin metabolizmasında meydana gelen değişiklikler dikkate alındıktan so...

  Details
 • Operasyonel Risk (Operational Risk) Nedir?

  Operasyonel Riskin Tanımı. Bilişim altyapısından, insan hatasından, yönetimsel başarısızlıktan veya kurum dışı olaylardan kaynaklanabilen ve kurumun verdiği hizmetlerin yavaşlamasına, bozulmasına ya da sağlanamamasına yol açan risktir. Amacı denetim bilgi ve becerisini ve bankacılıkta uygulanmakta olan denetim kalitesini ...

  Details
 • Operasyonel giderler nedir? »Tanımı ve anlamı

  Operasyonel giderler nedir? »Tanımı ve anlamı . Operasyonel giderler, bir şirketin idari ihtiyaçlarından kaynaklanan para çıkışı veya ekonomik giderlerdir. Bu harcamalar, personele maaş ödenmesi ve işletmenin işletilmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesi gibi farklı faaliyet ve ihtiyaçlara yönlendirilebilir.

  Details