Kömür zenginleştirme tesisi için akış şeması tasarımı ve geliştirmesi