kullanarak bir vaka geçmişi kireçtaşı ocağı ıslahı